buivolų kaimenė

Beje, apie kačių lakstymus – kai katės nedraugauja ir pešasi – nieko
gero, reikia žiūrėt, kad akių neišsidraskytų ir pan. Bet kai jos
pradeda draugauti ir žaisti – irgi nieko gero, nes jų žaidimai
paprastai prasideda tarp penkių ir šešių ryto. Įsivaizduokite 2 kates,
medines ir gerai skambančias grindis ir gaudynes nuo vieno buto galo
iki kito. o kadangi mano lova stovi skersai bėgimo takelio – jau
įpratau miegoti, kai per kojas laksto katės. tikiuosi, kad ir kaimynai
priprato miegoti, kai jų lubomis laksto kaimenė buivolų – nes ankstyvais rytais jos dvi skamba kaip visa kaimenė buivolų.

Būtinai palikite komentarą: